Kategoria: Blog

Sankcja kredytu darmowego

By adw. Piotr Szkulik

Sankcja darmowego kredytu sprowadza się do tego, że w razie naruszenia przez kredytodawcę (bank lub instytucję pożyczkową) określonych obowiązków informacyjnych, kredytobiorca będzie uprawniony do zwrotu kwoty kredytu bez konieczności zapłaty odsetek oraz pozostałych kosztów zastrzeżonych w umowie kredytu.
Oznacza to, że konsument oddaje wyłącznie taką kwotę jaką pożyczył.

Adwokat wyspecjalizowany w sprawach kredytów frankowych (CHF)

By adw. Piotr Szkulik

Rosnąca liczba konsumentów chcących dochodzić swych roszczeń przed sądem spowodowała, że wzrosła także liczba kancelarii i innych podmiotów chcących ich reprezentować w tych sporach. Warto jednak powierzyć swoją sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi. Wniesienie sprawy do sądu to co do zasady jednorazowa możliwość. W przypadku przegranej nie można ponownie wnieść powództwa w tej samej sprawie.