Nieważność kredytu frankowego PKO BP S.A. – wyrok prawomocny.

21 stycznia, 2022 Off By adw. Piotr Szkulik
Nieważność kredytu frankowego PKO BP S.A. – wyrok prawomocny.

 

Wyrokiem z dnia 19 stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdził nieważność umowy kredytu denominowanego CHF – PKO BP S.A. Wyrok jest prawomocny.

Na skutek rozstrzygnięcia Sądu klienci Kancelarii zostali zwolnieni z dalszej spłaty kredytu, którego wysokość według obliczeń banku oscylowała w granicach 220 tyś. zł, a ponadto Bank zobowiązany jest do zwrotu dokonanych wpłat przekraczających wysokość rzeczywiście wypłaconego kredytu.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydziału Cywilnego z dn. 19 stycznia 2022 r. sygn. akt: I ACa 984/20

Jeżeli treść artykułu była dla Ciebie pomocna polub stronę naszej Kancelarii na facebook’u 

Jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam do kontaktu.