Unieważnione umowy kredytów frankowych: Zwrot kosztów przez Sądy we Wrocławiu

10 stycznia, 2023 Off By adw. Piotr Szkulik
Unieważnione umowy kredytów frankowych: Zwrot kosztów przez Sądy we Wrocławiu

Okres przed świętami Bożego Narodzenia to zazwyczaj czas kiedy skupiamy się na rodzinie i odpoczynku. Koniec ubiegłego roku przyniósł jednak naszej Kancelarii i naszym klientom również kilka mniejszych i większych sukcesów. 

Wśród nich dwukrotne unieważnienia umów kredytów z odniesieniem do waluty franka szwajcarskiego CHF tzw. kredyty frankowe.

W wyroku z 20 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny na skutek stwierdzenia nieważności umowy zasądził od Getin Noble Banku S.A. na rzecz naszej klientki kwotę 185 134,55 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Tym samym nakazał bankowi zwrócić całość uiszczonych dotychczas wpłat.  

W wyroku z 20 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny w petitum orzeczenia Sąd jednocześnie stwierdził nieważność umowy kredytu frankowego zawartego z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie) i zasądził na rzecz naszej klientki 351.338,16 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Tym orzeczeniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu również nakazał zwrot całości uiszczonych dotychczas wpłat.  Ponadto, na skutek rozstrzygnięcia Sądu klienci Kancelarii zostali zwolnieni z dalszej spłaty kredytu, którego wysokość według obliczeń banku oscylowała w granicach 380 tyś. zł.

Aktualnie oczekujemy na pisemne uzasadnienie orzeczeń. Po ich uzyskaniu przedstawimy szczegółowe informacje dotyczące motywów powyższych rozstrzygnięć.