Tag: Nieważność

Adwokat wyspecjalizowany w sprawach kredytów frankowych (CHF)

By adw. Piotr Szkulik

Rosnąca liczba konsumentów chcących dochodzić swych roszczeń przed sądem spowodowała, że wzrosła także liczba kancelarii i innych podmiotów chcących ich reprezentować w tych sporach. Warto jednak powierzyć swoją sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi. Wniesienie sprawy do sądu to co do zasady jednorazowa możliwość. W przypadku przegranej nie można ponownie wnieść powództwa w tej samej sprawie.