Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria adwokacka adw. Piotr Szkulik oferuje  obsługę prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jesteśmy świadomi, że te dziedziny prawa stanowią istotną część życia zawodowego naszych klientów, dlatego dążymy do zapewnienia im kompleksowej ochrony prawnej oraz rozwiązań, które pozwalają na skuteczne zarządzanie kwestiami związanymi z zatrudnieniem i ubezpieczeniami społecznymi.

Doradztwo prawne dla pracodawców i pracowników: 

Oferujemy wsparcie prawnicze zarówno pracodawcom, jak i pracownikom w zakresie umów o pracę, regulaminów pracy, wypowiedzeń, wynagrodzeń, i wszelkich innych kwestii związanych z prawem pracy.

Przygotowywanie oraz analiza dokumentów i umów: 

Pomagamy w tworzeniu umów o pracę, regulaminów pracy, umów o zakazie konkurencji i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem. Oferujemy również  usługi w zakresie sporządzania pozostałych umów o współpracę, w tym umów o dzieło, umów zlecenia i innych, oraz udzielamy profesjonalnej interpretacji ich klauzul i warunków.

Ubezpieczenia społeczne: 

Pomagamy w kwestiach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym także w zakresie świadczeń z zabezpieczenia społecznego. W przypadku problemów z ubezpieczeniami społecznymi, pomagamy klientom w zakwestionowaniu decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwłaszcza w kwestiach dotyczących ustalenia podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz świadczeń zasiłkowych. 

Postępowania sądowe: 

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami pracy w sprawach związanych z rozwiązywaniem umów o pracę, odszkodowaniem, nieuprawnionym zwolnieniem z pracy i naruszeniem przepisów dotyczących wynagrodzenia.

 

Naszym celem jest zapewnienie klientom pewności i klarowności w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Niezależnie od tego, czy jesteś pracodawcą, czy pracownikiem, nasz zespół służy wsparciem i profesjonalnym doradztwem i jest gotów pomóc Ci w rozwiązywaniu wszelkich kwestii i  zapewnieniu pełnej ochrony prawnej. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne wsparcie prawnicze i ochronę swoich praw w tych istotnych obszarach.