Adwokat wyspecjalizowany w sprawach kredytów frankowych (CHF)

20 lutego, 2023 Off By adw. Piotr Szkulik
Adwokat wyspecjalizowany w sprawach kredytów frankowych (CHF)


Na czym polegają tzw. sprawy frankowe?


 

Spory sądowe dotyczące kredytów frankowych to temat który od jakiegoś czasu wzbudza duże zainteresowanie nie tylko prawników i mediów, ale też znacznej części społeczeństwa. Wynika to z faktu, że sprawy te dotyczą bardzo wielu osób. Niemal każdy z nas zna kogoś, kto posiada kredyt frankowy. Szacuje się, że liczba tzw. frankowiczów sięga w Polsce od 600 do nawet 700 tysięcy osób. 

Na czym jednak polega problem związany z tymi, niegdyś bardzo popularnymi, kredytami?

W pierwszej kolejności warto przypomnieć, że jeszcze kilkanaście lat temu kredyty frankowe były niezwykle mocno promowanym produktem, oferowanym niemal przez wszystkie banki funkcjonujące w Polsce. Działo się tak przede wszystkim dlatego, że wiele osób nieposiadających wówczas zdolności kredytowej w złotówkach, mogło uzyskać kredyt we franku szwajcarskim, niejednokrotnie także w wyższej kwocie, pozwalającej na zakup upragnionego mieszkania lub domu. Często także kredyty frankowe charakteryzowały się niższym (nominalnym) oprocentowaniem w stosunku do kredytów złotówkowych.

Kredyty frankowe były udzielane w dwóch zasadniczych formach – indeksowanej oraz denominowanej. W dużym skrócie, kredyt indeksowany polegał na tym, że wysokość zadłużenia w walucie obcej była obliczana według kursu kupna waluty w momencie wypłaty środków, kredyt wypłacano w walucie polskiej, ale na dzień wypłaty kredytu lub jego transzy zobowiązanie było przeliczane na walutę, do której indeksowany był kredyt po bieżącym kurie jej wymiany. Z kolei bardziej popularny kredyt denominowany charakteryzował się tym, że wysokość zadłużenia w walucie obcej obliczana była według kursu kupna waluty w dniu podpisania umowy, a więc kwota zobowiązania określona była w umowie w walucie obcej, z tym że kredyt wypłacany był w złotówkach. 

Sytuacja frankowiczów stała się przedmiotem pogłębionych analiz w okresie kiedy wraz ze wzrostem kursu franka szwajcarskiego sytuacje wielu kredytobiorców stały się niezwykle trudne – wzrost wysokości rat kredytów, wiązał się ze zwiększeniem zadłużenia wobec banków. To jednak nie to zagadnienie stanowi clou problemu kredytów frankowych. Najistotniejszym jest bowiem to, że umowy kredytowe konstruowane przez banki naszpikowane były niedozwolonymi postanowieniami umownymi, tzw. klauzulami abuzywnymi. Postanowienia te kształtowały prawa i obowiązki kredytobiorców w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, naruszają przy tym ich interesy. Skutkiem tego konsumenci nie otrzymali jasnej i zrozumiałej informacji o rzeczywistej kwocie zadłużenia, wysokości rat, odsetek, czy prowizji pobieranej przez bank. Jednym z najczęstszych problemów jest także sposób przeliczania walut, do którego banki stosują dowolnie ustalany przez siebie kurs, zmieniający się nawet kilkukrotnie w ciągu dnia oraz brak określenia kwoty, od której banki naliczają odsetki. Skutkiem tych działań wszelkie koszty związane ze wzrostem kursu waluty obciążały kredytobiorców, a dodatkowo brak było górnego limitu możliwego wzrostu zadłużenia.

Zmiana sytuacji ‘frankowiczów’ była procesem długotrwałym i złożonym. Jako zdarzenie przełomowe przyjmuje się słynny już wyrok TSUE z października 2019 r. w sprawie państwa Dziubaków, dotyczący właśnie skutków stosowania postanowień niedozwolonych w umowach. Od tamtej pory szerokie grono kredytobiorców uznało, że najwyższa pora, aby podjąć rękawicę i rozpocząć walkę o swoje prawa. 

 


Czym kierować się przy wyborze kancelarii?


 

Jak wśród wielu ofert dokonać dobrego wyboru pełnomocnika?

Sprawy frankowe nie należą do prostych, wymagają dużej wiedzy specjalistycznej oraz doświadczenia. Mając to na uwadze, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia, najlepiej powierzyć swoją sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi. Pamiętajmy, że wniesienie sprawy do sądu to jednorazowa możliwość. W przypadku przegranej, co do zasady, nie można ponownie wnieść powództwa w tej samej sprawie.

Poszukując właściwej kancelarii należy unikać zapewnień o gwarantowanej wygranej. Co prawda obecnie szala rozstrzygnięć przechyla się na stronę konsumentów, to jednak zdarzają się nadal wyroki bardzo niekorzystne. Sprawy te dotykają niezwykle skomplikowanej materii, zatem zapewnienia o łatwym i szybkim zakończeniu sprawy należy odczytywać jako niewiarygodne. Należy pamiętać, że dobry prawnik cechuje się rozwagą i nie składa pochopnych deklaracji. 

Niemniej istotne jest to, aby kancelaria, której zdecydujemy się powierzyć naszą sprawę miała doświadczenie w tej materii. Jak już wspomniano, są to sprawy wymagające od pełnomocnika posiadania wiedzy specjalistycznej, stałego szkolenia oraz zorientowania w najnowszym orzecznictwie. Warto więc przed dokonaniem wyboru kancelarii sprawdzić, czy zapewnienia o doświadczeniu w sprawach frankowych nie są jedynie próbą pozyskania kolejnych klientów, ze względu na rosnącą popularność tego typu spraw. Dobrze jest również dowiedzieć się, czy kancelaria, z którą chcemy nawiązać współpracę ma już na swoim koncie prowadzone lub wygrane sprawy frankowe.

 


Co powinno zwrócić  Twoją uwagę?


 

Przy wyborze kancelarii,  należy w szczególności zwrócić uwagę na oferowane warunki współpracy. Powinny być one przejrzyste i zrozumiałe dla potencjalnego klienta. Należy je dokładnie przeanalizować jeszcze przed zawarciem umowy, tak aby na dalszym etapie sprawy nie mieć w tym przedmiocie wątpliwości. Ważne jest również, aby adwokat z którym planujemy rozpocząć współpracę prezentował indywidualne podejście do prowadzonej sprawy, ponieważ mimo dużego podobieństwa, sprawy te różnią się wieloma niuansami, które w istocie mogą rzutować na finalne rozstrzygnięcie. Najczęściej sprawy frankowe wiążą się z inwestycjami o niebagatelnym znaczeniu dla kredytobiorców, a przez to również z dużym obciążeniem emocjonalnym. Tym bardziej więc ważne jest, aby mieć u swego boku pełnomocnika, który nie tylko na bieżąco wyjaśnia wszelkie zawiłości sprawy, ale też który utrzymuje kontakt z klientem, informując go o kolejnych etapach postępowania, tak aby zawsze czuł się przygotowany i spokojny o należytą opiekę nad jego sprawą.  

Mniej oczywistą, ale równie istotną kwestią jest sprawdzenie formy organizacyjnej, w jakiej funkcjonuje Kancelaria. Warto bowiem pamiętać, że adwokat może prowadzić praktykę zorganizowaną w ramach działalności gospodarczej, w formie spółki cywilnej lub spółki partnerskiej. Jeżeli więc podmiot oferujący pomoc w sprawach frankowych działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, najczęściej oznacza to, że jest pośrednikiem pomiędzy klientem, a pełnomocnikiem, który rzeczywiście będzie prowadził sprawę. Należy mieć świadomość, że tego typu spółki lub firmy odszkodowawcze z reguły mają o wiele mniejsze kompetencje i doświadczenie w prowadzeniu tak specyficznych spraw, klient poznaje pełnomocnika najczęściej dopiero bezpośrednio przed rozprawą, zaś przy masowym ujęciu sprawy, jako produktu nie sposób utrzymać choćby pozór indywidualnego podejścia. 

 


W jaki sposób kancelarie obliczają swoje wynagrodzenie?


 

Najczęściej stosowaną przez kancelarie adwokackie praktyką jest ustalanie części wynagrodzenia w formie zryczałtowanej oraz części wynagrodzenia jako procenta od wartości wygranej sprawy, ewentualnie dodatkowej kwoty za analizę sprawy lub też pobieranie wyłącznie zryczałtowanej kwoty. Warto mieć na uwadze, że na wynagrodzenie pełnomocnika nie może składać się jedynie premia od kwoty wygranej w sądzie, co staje się co raz częstą praktyką w przypadku tzw. spółek odszkodowawczych, a co często wiąże się z poszukiwaniem wynagrodzenia w  Kwota wynagrodzenia powinna być jednoznacznie ustalona w momencie podpisywania umowy, wobec czego należy z dużą rezerwą podchodzić do zapisów określających jedynie górny poziom wynagrodzenia, bez konkretnego oszacowania. Dodatkowo, warto przeanalizować jakie kwoty oferują poszczególne kancelarie, aby ostatecznie wynagrodzenie pełnomocnika nie opiewało na kwotę rzędu kilkudziesięciu procent wartości sporu.

 


Uważaj na oszustwa


 

Rosnąca liczba ‘frankowiczów’ chcących dochodzić swych roszczeń przed sądem spowodowała, że wzrosła także liczba kancelarii i innych podmiotów chcących ich reprezentować w tych sporach. Nie wszystkie jednak działanie podejmowane przez te podmioty były korzystne dla kredytobiorców. W 2020 r. Prezes UOKiK wydał kilka decyzji dotyczących firm odszkodowawczych zajmujących się odzyskiwaniem roszczeń od banków w imieniu konsumentów, a w toku są kolejne postępowania. Z wszczęto również postępowania wyjaśniające badające praktyki kancelarii prawnych. Główne zastrzeżenia dotyczą braku możliwości oszacowania wynagrodzenia kancelarii oraz zastrzegania na jej rzecz całości korzyści uzyskanych przez kredytobiorcę. 

 

 


 

Kancelaria Adwokacka adw. Piotr Szkulik z siedzibą we Wrocławiu świadczy pomoc w sprawach dotyczących kredytów ‘frankowych’ od 2018 r. W tym czasie zgromadziliśmy znaczące, praktyczne doświadczenie w prowadzeniu procesów przeciwko wielu bankom, co pozwoliło na wypracowanie mechanizmów skutecznego reprezentowania klientów. W prowadzonych postępowaniach staramy się doprowadzić do rozstrzygnięcia pozwalającego rozwiązać problem kompleksowo – tak aby jedna sprawa pozwoliła na dokonanie rozliczeń i aby po wygranej ograniczyć możliwość ewentualnego uchylania się od wyegzekwowania korzystnego orzeczenia.

Warunki nawiązania współpracy ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb naszych klientów. Wnikliwa analiza pozwala na znalezienie najbardziej korzystnego i satysfakcjonującego rozwiązania.  Każda sprawa traktowana jest z pełnym zaangażowaniem, a informacje o jej przebiegu udzielane są na bieżąco. W swojej pracy zawsze łączyny chęć pomocy, zrozumienie i profesjonalizm.