Nieważność umowy kredytu frankowego Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.) – Sąd Okręgowy w Nowym Sączu.

20 stycznia, 2023 Off By adw. Piotr Szkulik
Nieważność umowy kredytu frankowego Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.) – Sąd Okręgowy w Nowym Sączu.

Już na samym początku nowego roku Kancelaria uzyskała dla naszych klientów kolejny wyrok stwierdzający nieważność umowy z odniesieniem do waluty franka szwajcarskiego CHF tzw. kredytu frankowego.

Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny stwierdził nieważność umowy zawartej w 2006 r. z bankiem BPH S.A., którego następcą prawnym stał się Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.). 

Jednocześnie, na skutek stwierdzenia nieważności umowy Sąd zasądził od banku na rzecz naszych klientów kwotę 86.702,68 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Tym samym nakazał bankowi zwrócić całość uiszczonych dotychczas wpłat.  

Aktualnie oczekujemy na pisemne uzasadnienie orzeczeń. Po ich uzyskaniu przedstawimy szczegółowe informacje dotyczące motywów powyższego rozstrzygnięcia Sądu.